Maxgrow – тор за царевица

Царевицата реагира много добре на листното торене с течни препарати през различните фази на своето развитие :

Азот – незаменим за растежа на листата и развитието на царевицата от цъфтежа до пълното узряване, повишава качеството на зърното, съдържанието на протеини, и добива. Предозирането с азот може да доведе до полягане. При недостиг на азот растенията избледняват, с тънки стъбла, влошава се качеството на зърното, понижава се добива.

Фосфор – нуждата от фосфор е по-голяма в началото на развитието и при цъфтежа. Фосфорът усилва растежа на корените, ускорява общото развитие и стимулира зърнообразуването. Необходим е за усвояването на азота. При подходящо торене добивът може да се увеличи с 30-40%. При недостиг се забавя развитието, растенията са дребни, кочаните се деформират, по-бавно се освобождава влагата в зърната. При голям излишък блокира цинка в почвата.

Калий – увеличава производството на протеини, на сухото вещество, добива, ускорява зреенето, подобрява ефекта на азотното торене. Регулира водния баланс и устойчивостта към засушаване, ниски температури, болести. Дефицитът на калий води до пожълтяване и некротиране на листата, кочаните са дребни и заложени ниско, растенията полягат.

Сяра – стимулира растежа, нормалното функциониране на листата, синтеза на различни вещества, улеснява усвояването на азота. При дефицит на сяра растенията са дребни, с изпънати бледозелени и жълти листа, появява се междужилкова хлороза, узряването на растенията се забавя.

Калций – приложението му е наложително при кисели почви, развива кореновата система, стабилизира клетъчните стени, растенията са по-здрави, устойчиви на ниски и високи температури и болести. При недостиг на калций растенията остават дребни, младите листа са завити, залепват и се появяват некротични петна.

Магнезий – важен за ранното развитие на царевицата, стимулира узряването, увеличава добива. При дефицит на този елемент се появяват червени петна, развива се ивичеста хлороза.

Бор – увеличава съдържанието на скорбяла, размера на кочаните, озърняването, добива. При недостиг на бор по листата се бели и жълти петна, растежът се забавя.

Молибден – поддържа активността на много ензими, с много важно участие в азотния метаболизъм. При недостиг на молибден, се затруднява цъфтежа, намалява активността на нитрат редуктазата, на хлорофила, междувъзлията се скъсяват, появява се хлороза по листата. Дефицитът на молибден се среща най-често в кисели почви.

Цинк – съставна част на ферментите, важен за синтеза на белтъчини и въглехидрати, за ранното развитие на растенията, за узряването. Увеличава добива. При недостиг се развива цинкова хлороза, затруднява се растежа на междувъзлията, намалява съдържанието на скорбяла. Царевицата е най-добрият индикатор за недостиг на цинк, особено при карбонатни почви.

Манган, мед и желязо – недостигът на тези елементи се среща рядко. Увеличават фотосинтетичната активност, развитието на здрава и зелена вегетативната маса, размера на кочаните, добива.


Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

еднократно

MAXGROW NPK 999 + МЕ 0.4 л/дка

+ MAXGROW Zn 0.100÷0.150 л/дка –

от 5-8 двоен лист до цъфтеж 

еднократно

MAXGROW NS-Mg-P +

Mn-Zn-Cu + МЕ 0.4 л/дка

 + MAXGROW Zn 0.100÷0.150 л/дка

– от 5-8 двоен лист до цъфтеж

ДВУКРАТНО

I . MAXGROW NS-Mg-Mn + МЕ

0.4л/дка

+ MAXGROW Zn – 0.100÷0.150 л/дка –

от 3-5 до 5-8 двоен лист

II. MAXGROW NPK 999 + МЕ – 0.4 л/дка + MAXGROW Zn – 0.100÷0.150 л/дка –

от 5-8 двоен лист до цъфтеж

ДВУКРАТНО

I. MAXGROW NS-Mg-Mn + МЕ – 0.4 л/дка

+ MAXGROW Zn – 0.100÷0.150 л/дка –

от 3-5 до 5-8 двоен лист

II. MAXGROW PK + МЕ – 0.3 л/дка +

MAXGROW Zn – 0.100÷0.150 л/дка –

 от 5-8 двоен лист

до цъфтеж

MAXGROW NS-Mg-P + Mn-Zn-Cu + МЕ

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14 %, фосфор (P) 5 %, манган (Mn) 1%, цинк (Zn) 0.5%, мед (Cu) 0.5%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.3 kg/l pH:  7.0 ± 0.5

 MAXGROW NPK 999 + ME

Състав: oбщ aзот (N) 9%, фосфор (P) 9%, калий (K2O) 9%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.26 kg/l pH:  7.4 ± 0.5

MAXGROW PK + ME

Състав: oбщ aзот (N) 3%, фосфор (P2О5) 20%, калий (K2O) 22%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% , молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.49 kg/l pH:  7.9 ± 0.5

MAXGROW Zn

Състав: oбщ aзот (N) 11%, цинк (Zn) 30%

Плътност: 1.30 kg/l рH:  6.5± 0.5