Maxgrow – тор за третиране на семена

Третирането на семена е най-ефективния метод за задоволяване първоначалните нужди на поникващата култура с хранителни елементи. Младите растения имат все още слаба коренова система и обхващат незначителен обем почва, което може да се окаже недостатъчно за пълно покриване на нуждата от хранителни вещества. От друга страна листната повърхност е все още ограничена по площ и не е способна да осигури достатъчно надеждно поемане при приложение на листни торове.

Именно при тази ситуация MaxGrow Micromix-M приложен върху семената осигурява правилния старт за културата. Най-добрия резултат се постига при комбиниране на основното торене с третиране на семената и листно подхранване.

MAXGROW MICROMIX-M е суспензионен тор с макро и микроелементи. Съдържанието му отговаря на специфичните нужди на културите през ранните фази от развитието им, като по този начин подпомага по-доброто и по-бързото развитие. Осигурява добре гарниран и равномерен посев. Изравнява началното развитие на културата, което е предпоставка за достигане на максималния добивен потенциал от по-висок процент от растенията

MAXGROW MICROMIX-M е течен тор за задоволяване нуждите на растителните култури от микроелементи. Той е отличен продукт за бързо реагиране чрез листно приложение, когато има недостиг на повече от един микроелемент. Микроелементите показват 10 – 20 пъти по-висока ефективност при подаване през листата отколкото при внасяне в почвата. MaxGrow Micromix-M се използва и за обработка на семената преди засаждане за по-добра кълняемост и устойчивост при неблагоприятни условия.

MAXGROW MICROMIX-M

Състав:
желязо (Fe) 0.6%, манган (Mn) 1.2%, мед (Cu) 1% и цинк (Zn) 1% в бързо усвоима хелатна форма, бор (B) 0.25% и молибден (Mo) 0.02%Плътност: 1.07 kg/l pH: 4.6±0.5

Общи указания за приложение:

MAXGROW MICROMIX-M може да се прилага самостоятелно или смесен с други течни торове и пестициди.

Листно подхранване: Използвайте 0.3 – 0.5 литра MAXGROW MICROMIX-M на декар, разтворен в достатъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията. Повторните третирания може да са полезни.

Фертигация: неколкократни внасяния при доза 2 – 5 литра MAXGROW MICROMIX-M на декар, внесени с поливната вода чрез капково напояване или микродъждуване.

Третиране на семена: При третиране на семена прилагайте 1 – 2 литра MAXGROW MICROMIX-M на тон семе.

Микроелементите (желязо, манган, мед, цинк, бор и молибден) са толкова необходими и важни за хранене на растенията, колкото основните (азот, фосфор, калий) и вторичните (калций, магнезий, сяра) елементи. Тяхното название микроелементи е поради факта, че растенията се нуждаят от тях в много малки количества. Само микроелементи с положителен заряд могат да бъдат хелатирани. Микроелементи с отрицателен заряд, т.е. бор и молибден не се хелатират. EDTA и HEDTA са най-силните и най-ефективни хелатиращи агенти използвани сега в производството на специални торове.

Повечето зеленчукови култури имат слаборазвита коренова система, поради което е целесъобразно прилагането и на листно торене с цел ефективното им изхранване и получаването на високи добиви и качествена продукция. Листното торене не заменя кореновото хранене, но се използва в случаи, когато се налага скоростна, бърза и неотложна помощ за ликвидиране на даден дисбаланс. При отглеждане на зеленчуците често се получава дефицит на едни или други хранителни елементи. Така например при излишък на азот се блокира постъпването на калция към листата и плодовете, в резултат на което се появяват различни болестни симптоми. Ако своевременно обаче подадем калий чрез листно подхранване, то плодовете се развиват нормално.

Особено ценно е листното подхранване с определени елементи в по-късния период на вегетацията при плодообразуващите зеленчуци, когато хранителните вещества се насочват към плодовете.

Недостигът на определени хранителни елементи при зеленчуците се изразява със специфични симптоми, най-често наподобаващи болестни симптоми. Отсъствието на даден елемент в растенията води до тяхното отслабване и те стават лесно достъпни за болести и неприятели. При недостатъчно обезпечени с калий домати се наблюдава сиво-зелен оттенък по листата. Липсата на калций пък води до ненормално развитие на новите клетки и оттам върхово гниене по плодовете на домата. При недостатъчно обезпечени с мед  доматови посеви растенията са силно податливи на бактериози. При пипера в резултат на недостиг на същия елемент листата се оцветяват в жълтозелено до кафяво, краищата им се завиват и увисват, а растежът е забавен. Подобни са симптомите при недостатъчно калий и при краставиците. При недостига на калций плодните зеленчуци са с намалена твърдост на плода, върхово гниене по цвета, пригор по върховете на листата и завити листа.

Недостигът на желязо причинява рязко забавяне на растежа на растенията и образуване на светложълти или бели листа – явление, наречено хлороза.

При недостиг на манган растенията забавят растежа си, а по листата им се появяват сиви петна – пригор, и добивът става нисък.

При недостиг на бор растенията образуват слаби корени, листата и стъблата се изкривяват, цветовете окапват. При доматите и лука например при недостиг на бор листата стават плътни и трошливи, при цветното зеле се образуват кухини в кочана.

При недостиг на мед растенията плододават много слабо. Доматите при недостатъчно медно хранене не цъфтят, имат потиснат растеж, синьо-зелени листа със завити нагоре краища, с по-късно проявена хлороза по тях.

Цинка е ключов микроелемент за доматите. Той засилва общият растеж, залагането на плодовете, растежа на плодовете, увеличава добива и ускорява узряването на плодовете. Растенията имат нужда от най-големи количество цинк по време на пълен цъфтеж и плододаване. При недостиг на цинк растението остава вджуджено.

Оптимално съдържание на хранителни елементи в зеленчукови култури

Базови норми за торене на зеленчукови култури (kg/ha)

СЪСТАВ И ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА НА ТЕЧНИТЕ ТОРОВЕ ОТ СЕРИЯТА MAXGROW