Maxgrow – тор за слънчоглед

Слънчогледът се отличава с високи изисквания към хранителните елементи и реагира много добре на листното торене с течни препарати през различните фази на своето развитие:

Азот – влияе на растежа, синтеза на аминокиселини, белтъци, хлорофил и др., увеличава добива. При недостиг на азот, растенията изостават в растежа, старите листа пожълтяват, формират се дребни съцветия и малък брой семена. Излишъкът на азот предизвиква буен растеж, понижава масленото съдържание, слаба резистентност към повечето болести. 

Фосфор – подпомага кълняемостта, растежа на кореновата система, ускорява цъфтежа и зреенето на семената, повишава маслеността и добива, увеличава устойчивостта на растението към засушаване и измръзване. При недостиг на фосфор кореновата система е слабо развита, листата в крайщата се обезцветяват, като по-старите изсъхвaт преждевременно.

Калий – важен е за синтеза и транспорта на белтъчини и въглехидрати, допринася за продуктивния растеж, добива, запълването и масленото съдържание на семената, увеличава устойчивостта към полягане, измръзване и засушаване. Дефицитът на калай забавя растежа, коренообразуването, появява на хлороза по крайщата на листата, води до повяхване на растенията.

Сяра – стимулира общия растеж, синтеза на масла и протеини, облекчава усвояването на азота от слънчогледа, повишава добива и качеството на продукцията. Дефицитът на сяра, отначало младите листа, а след това цялото растение стават светлозелени и растежа на слънчогледа се забавя. Семената са малко и леки, качеството много ниско.

Калций – развива силна коренова система, стабилизира клетъчните стени и мембрани, здрави тъкани. При недостиг на калций растенията са по-ниски, младите листа набръчкани и се появяват некротични петна.

Магнезий – ускорява растежа, увеличава добива и качеството на маслото в семената. Играе важна роля във фотосинтезата, дишането, усвояването и транспортирането на фосфора. При дефицит на този елемент се развива междужилкова хлороза, общият растеж се забавя.

Бор – с важна роля за развитието на младите тъкани, формирането на полена и образуването на зародиша, оформянето на семената, спомага за здрави добре закрепени и пълни пити. При недостиг на бор листата се деформират и покриват с некротични петна. Цветовете и питите се изкривяват, част от семената са празни, появяват се кухини в стъблото и растението се навежда.

Молибден – спомага за ефективното усвояване на нитратите и опрашването, подпомага растежа и оползотворяването на фосфора и желязото от растенията. При недостиг на молибден, азотното торене е неефективно, появява се хлороза по старите листа. Дефицитът на молибден се проявява най често в кисели почви.

Манган, цинк, мед и желязо – участват във фотосинтезата, метаболитните процеси, компоненти са на ензимите и протеините, подпомагат усвояването на другите хранителни елементи.

Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

еднократно

MAXGROW NPK 999 + МЕ 0.4 л/дка

+ MAXGROW ВМо 0.100÷0.150 л/дка –

от 6-8 двоен лист до бутонизация

еднократно

MAXGROW NS-Mg-P + Mn-Zn-Cu + МЕ -0.4 л/дка + MAXGROW ВМо 0.100÷0.150 л/дка –

от 6-8 двоен лист до бутонизация

ДВУКРАТНО

I. MAXGROW NS-Mg-Mn + МЕ – 0.4 л/дка

+ MAXGROW ВМо – 0.100÷0.150 л/дка –

от 4-6 до 6-8 двоен лист

II. MAXGROW NPK 999 + МЕ – 0.4 л/дка

+ MAXGROW ВМо – 0.100÷0.150 л/дка 

– от 6-8 двоен лист до бутонизация

ДВУКРАТНО

I. MAXGROW NS-Mg-Mn + МЕ – 0.4 л/дка

+ MAXGROW ВМо – 0.100÷0.150 л/дка – от 4-6 до 6-8 двоен лист

II. MAXGROW PK + МЕ – 0.3 л/дка + MAXGROW ВМо – 0.100÷0.150 л/дка

– от 6-8 двоен лист до бутонизация

MAXGROW NS-Mg-P + Mn-Zn-Cu + МЕ

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14 %, фосфор (P) 5 %, манган (Mn) 1%, цинк (Zn) 0.5%, мед (Cu) 0.5%,

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%,манган (Mn) 0.025, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.3 kg/l pH:  7.0 ± 0.5

MAXGROW NS-Mg-Mn + ME

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 6%, магнезий (MgO) 14%, манган (Mn) 1%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.3 kg/l pH:  7.0 ± 0.5

MAXGROW NPK 999 + ME

Състав: oбщ aзот (N) 9%, фосфор (P) 9%, калий (K2O) 9%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.26 kg/l pH:  7.4 ± 0.5

MAXGROW PK + ME

Състав: oбщ aзот (N) 3%, фосфор (P2О5) 20%, калий (K2O) 22%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.49 kg/l pH:  7.9 ± 0.5

MAXGROW BMo

Състав: бор (B) 13%, молибден (Mo) 1.5%.

Плътност: 1.25 kg/l рH:  7.0± 0.5