Maxgrow – тор за марули

Кореновата система на салатата е слаборазвита, разполага се в повърхностния слой на почвата, но се отличава с бърз темп на развитие.

Салатата реагира много добре на торене с минерални торове. Калцият е ключов хранителен елемент за по-доброто развитие на салатите, още от най-ранните етапи на развитието им, до прибирането на реколтата. Растенията с добро съдържание на калций, боледуват по-малко, запазват по-дълго добрите си качества при съхранение и транспорт. Важно е да се започне комплексно торене с калций още от най-ранните етапи на развитието на салатите.

Салатите не са ефективни в усвояването на азота, затова той трябва да е в лесно усвоима форма и наличен през цялата вегетация. Най-големи количества азот се усвояват, или при образуване на главата или при достигане на голям брой листа и интензивно нарастване. Салатите тип айсберг усвояват най-много азот от 28-56 ден на тяхното развитие. Салатите тип главести усвояват най-много азот в периода от 30 до 50 ден от своето развитие. Салатите тип романа/марули усвояват най-много азот от 20 до 35 ден от своето развитие. 

Салатите имат нисък капацитет за усвояване на фосфор. Фосфорът се дава почвено, като стартиращо торене и след това с листното торене. Салатите са калиеволюбива култура.  

Калият е важен за водният режим на салатите. Недостига на калий води до ограничаване на растежа, дори и при лек недостиг. Листата са по-малко накъдрени от нормалното за сорта. Краищата на листата се завиват леко надолу и формата изглежда кръгла.

За добър зелен цвят и качество на салатите допринася магнезия, той ускорява и развитието на салатите.

Сярата е важна за нормалното развитие на салатите и за изграждането на важни за метаболизма на растението аминокиселини.

Желязото е важно за фотосинтезата и тъй като всъщност реколтата, която събираме от салати е листа, храненето с желязо е важно за добрият им растеж и качество.

Борът е много важен за образуването на корените и стъблото от тук и за усвояването на другите хранителни елементи. Борът е нужен и за транспорта на калцият. При сериозен недостиг на бор новите листа спират да се развиват и растежните точки отмират. Растежа се забавя или спира и корените стават по-къси и по-дебели.

ТАБЛИЦА

Усвояване на хранителните вещества при отглеждане на салати в оранжерии в зависимост от добива:

Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

10–15 след разсаждане MAXGROW NCa + ME 200–250 мл/10 л вода  

Може да се редува през 10-15 дни 

7–10 дни след първото третиране

MAXGROW NS-Mg-P + МЕ 200-250 мл/10 л вода 

30 дни след разсаждане MAXGROW ВМо

50÷100 мл/10 л вода 

30–40 дни след разсаждане могат да се редуват MAXGROW NCa + ME 200 – 250 мл/10 л вода

MAXGROW NPK 999 + МЕ 200 – 250 мл/10 л вода

MAXGROW NCa + ME

Състав: общ азот (N) 7%, калций (CaO) 14%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, манган (Mn) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.4 kg/l pH:  4.6 ± 0.5

MAXGROW NSPMg 

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14 %, фосфор (P) 10 %

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.5 kg/l pH:  6.5 ± 0.5

MAXGROW BMo

Състав: бор (B) 13%, молибден (Mo) 1.5%

Плътност: 1.25 kg/l рH:  7.0± 0.5