Maxgrow – тор за лозя

Гроздето реагира много добре на листното торене с течни препарати през различните фази на своето развитие:

Азот – един от основните хранителни елементи, стимулира растежа, големината на зърната и тежината на чепките, важен компонент на ензимите, витамините, хлорофила, влияе положително на аромата и вкуса на гроздето. Предозирането може да доведе до силен вегетативен растеж, засенчване на гроздовете и забавяне на зреенето. При недостиг листата пожълтяват, нарушава се енергийния и водния обмен, качеството на гроздето се понижава.

Фосфор – участва в нуклеиновите киселини, фосфорните естери, липиди и нуклеотиди, вземащи участие в енергийния трансфер, оказва директен ефект върху качеството на гроздето и добива. Най-силно се усвоява по време на цъфтежа и началото на узряването на гроздето. При недостиг намалява общия растеж, корените не се развиват, листата стават тъмнозелени с пурпурни петна, гроздето узрява преждевременно. Като цяло, нуждите на лозята от фосфор не са големи.

Калий – увеличава растежа на корените, надпочвената маса, добива, теглото на зърната и гроздовете, повишава устойчивостта на болести, съдържанието на захари, подобрява вкуса на гроздовия сок. Почвените и листните анализи са задължителни за съставяне на правилна програма за торене с калий. При недостиг се появява жълта или червена хлороза, летораслите са по-малко, растежа се забавя, зърната са по-малко, гроздовете не узряват равномерно, добива пада.

Сяра – компонент на редица ензими, протеини, участва във фотосинтезата. Повишава устойчивостта към редица болести – брашнеста мана, фомопсис, листни петна и др.

Калций – критичен за здравината на зърната, устойчивостта към гниене и болести, растежа на листата и зреенето на лозовите пръчки, за развитието на листните пъпки и залагането на зърната. При дефицит гроздето узрява преждевременно и зърната са меки.

Магнезий – важен за поддържане на фотосинтезата, синтеза на протеини, качеството на гроздето и за високи добиви. Дефицитът води до поява на хлороза, изсъхване на чепките и окапване на гроздето. Необходимо е почвено и листно торене с магнезий.

Бор – подобрява растежа на корените, надземните части, повишава размера на зърната и гроздовете, съдържанието на захар, увеличава добива. При дефицит се появява междужилкова хлороза, загиване на върховете на летораслите, зърната са недоразвити.

Цинк – стимулира общия и растежа на корените, залагането на плодовете, повишава съдържанието на захари, здравината на зърната, увеличава добива. При липса на цинк зърната са малки, гроздовете са рехави.

Манган, мед и желязо – недостигът на тези елементи се среща рядко. Увеличават фотосинтетичната активност, развитието на здрава и зелена листна маса.


Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

ВАРИАНТ А:

1. MAXGROW NS-Mg-P + Mn-Zn-Cu + МЕ

0.5 л/дка

2. MAXGROW NPK-999 – следцъфтежно

0.5 л/дка

3. MAXGROW NPK-999 – оформени гроздове,

но не по-късно от 1-2 август

0.5 л/дка

ВАРИАНТ Б:

1. MAXGROW NS-Mg – ранно олистяване

0.5 л/дка

2. MAXGROW NPK-999 – следцъфтежно

0.5 л/дка

3. MAXGROW PK – оформени гроздове, но не по-късно от 1-2 август 0.4 л/дка

MAXGROW NS-Mg-P + Mn-Zn-Cu + МЕ

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14 %, фосфор (P) 5 %, манган (Mn) 1%, цинк(Zn) 0.5%, мед (Cu) 0.5%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.3 kg/l pH:  7.0 ± 0.5


MAXGROW NS-Mg-Mn + ME

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 6%, магнезий (MgO) 14%, манган (Mn) 1%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.3 kg/l pH:  7.0 ± 0.5


MAXGROW NPK 999 + ME

Състав: oбщ aзот (N) 9%, фосфор (P) 9%, калий (K2O) 9%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.26 kg/l pH:  7.4 ± 0.5


MAXGROW PK + ME

Състав: oбщ aзот (N) 3%, фосфор (P2О5) 20%, калий (K2O) 22%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.49 kg/l pH  :7.9 ± 0.5