Maxgrow – тор за краставици

Листното торене има няколко преимущества, които са важни при производството на зеленчуци.

• Постига се много бърз ефект, тъй като растенията по-бързо поглъщат веществата, които са попаднали на листата им.

• Методът е икономичен, тъй като при внасяне около корена хранителните вещества често попадат в по-долните слоеве на почвата и не биват усвоявани от растенията.

 Подхранването с минерални торове при краставиците е много важно тъй – като те растат бързо, нуждаят се от голямо количество хранителни вещества, а кореновата им система е слаборазвита и плитко-разположена. Краставиците използват най-много хранителни елементи във фаза цъфтеж и образуване на плодовете. Те се развиват най-добре на богати почви с високи дози на торове. Когато краставиците започват да цъфтят те се нуждаят от максимален набор от микроелементи и допълнително количество бор.

По-голяма е потребността на растенията към азот и калий, а по-малка – към фосфор. При растежа на страничните разклонения усвояването на калий и фосфор се повишава. По-късно във връзка с интензивния прираст на надземна маса се увеличава потреблението на азот.

 Азотът е много важен за добива от краставици. Той стимулира общия им растеж, Много е важно растенията да достигнат добро общо развитие до фазата на цъфтеж, в противен случай ще имат нисък потенциал за добив. При недостиг на азот растежът на растението и образуването на нови листа се забавя. Долните листа пожълтяват, стъблата стават тънки, твърди и влакнести, образуват се малко и дребни плодове.

Краставиците се нуждаят най-много от калий, особено в периода на масово плододаване. Калият повишава устойчивостта на краставиците на ниски температури, засоляване, засушаване и болести. Краставиците са една от малкото култури, изискващи повече калий отколкото азот, съотношението азот:калий варира от 1:1.5 до 1:2. Торенето на краставиците с калий повишава добива. Калият засилва устойчивостта на краставиците на заразяване от болести и намалява пораженията от тях, например при бактериален пригор (ъгловати петна), сиво гниене (ботритис) и брашнеста мана. При недостиг на калий по старите листа се появява жълта хлороза, обикновено започва от краищата на листата, след това се разпростира и в зоната между проводящите тъкани. Старите листа стават сухи и на допир, като хартиени. При недостиг на калий плодовете се деформират и по тях се появяват кафяви петна. Растението е вджуджено със скъсени междувъзлия и дребни листа.

Тъй като калият, магнезият и калцият са в конкурентни взаимоотношения, засиленото калиево торене при краставиците трябва да се балансира с торове съдържащи магнезий и калций.

Фосфорът стимулира ранният растеж на растенията, важен е за развитието на корените и репродуктивните органи на краставиците – цветове и плодове. Краставиците се нуждаят от фосфор през цялото си развитие, но най-големи нужди от този елемент имат в периода от поникване до начало на цъфтеж.

Краставиците имат потребност не по-малко от 50 кг/ха магнезий. Симптомите на магнезиев глад се изразяват в пожълтяване на краищата на листата и жълти петна по тях. В резултат на това растенията стават чувствителни към различни болести. Магнезиевият глад се появява обикновено по време на цъфтежа, но особено силно се развива в периода на усилено плододаване.

Едностранчивото торене може да доведе до намаляване на добивите, поради това Ви препоръчваме използването на балансирани комлексни торове.

Предозирането на азотното и калиевото торене може да доведе до недостиг на фосфор и да намали добива. Предозирането на калиевото торене може да предизвика дефицит на калций и магнезий и да намали добива. Недостига на калий може да предизвика недостиг на желязо и да предизвика хлороза.

Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

Препоръчително третиране на семената преди засаждане с  MAXGROW MIKROMIX

100 мл/л вода

5–15 ден след разсаждане 

MAXGROW NK + ME (фертигация) – 2–3 л/дка

След 15 ден – листно MAXGROW NSPMg –

200–250 мл/10 л вода редуване през 10–15 дни с MAXGROW NPK 999 + ME

200–250 мл/10 л вода  

Предцъфтежно БОР  150 ml/10 л вода

MAXGROW NK + ME

Състав: oбщ aзот (N) 15%, калий (K2O) 15%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.28 kg/l pH:  7.5 ± 0.5

MAXGROW NSPMg

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14 %, фосфор (P) 10 %

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.5 kg/l pH:  6.5 ± 0.5

MAXGROW NPK 999 + ME

Състав: oбщ aзот (N) 9%, фосфор (P) 9%, калий (K2O) 9%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% , молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.26 kg/l pH:  7.4 ± 0.5

MAXGROW MIKROMIX

Състав: Желязо (Fe) 0.6 %, Манган (Mn) 1.2 %, Мед (Cu) 1 % и Цинк (Zn) 1 % в бързо усвоима хелатна форма, Бор (B) 0.25 % и Молибден (Mo) 0.02 %.

Плътност: 1.07 kg/L pH:  4.6±0.5