Maxgrow – тор за картофи

Картофите реагират много добре на листното торене с течни препарати през различните фази на своето развитие:

Азот – стимулира растежа на листата и клубените, увеличава производството на скорбяла. Азота е нужен за захранване на растежа и за висок добив. Нужен е в големи количества по време на формирането на листата, после за растежа и узряването на клубените, осигурявайки оптимална фотосинтеза в листата. Приложението на азота е добре да се направи на три пъти: предсеитбено за подсигуряване на общото развитие, при цъфтежа за поддържане на жизнеността и фотосинтезата и по време на нарастване на клубените за максимизиране на добива.

Фосфор – поддържа развитието на листата и клубените, оказва влияние върху количеството и качеството на скорбялата. Фосфорът също е необходим в относително високи количества по време на ранният растеж, за да се стимулира вкореняването и залагането на клубените, а после по-късно в сезона за узряване на картофите

Калий – подобрява усвояването на водата и увеличава производството на сухото вещество. Калият увеличава броят на образуваните клубени. Той може да намали повредите по клубените при прибиране, транспорт и съхранение. Доброто хранене на растенията с калий предпазва картофите от потъмняване след готвене. Картофите са културата с най-големи потребности за калий. Те може да усвоят 50 % повече калий отколкото азот.

Сярата е нужна през всички етапи от развитието на картофите и е особено важна за намаляване нападението от обикновенна краста. Нуждите на картофите от сяра са в много близки нива до тези от магнезий. Добрите нива на сяра намаляват заразата с обикновенна и прашеста краста. Почвеното и листното ѝ приложение дава добри резултати

Калций – увеличава размерът на клубените и тяхната здравина. Намалява появата на повреди вътре и по повърхността на клубените. Калцият предпазва от образуването на ръждиви и черни петна в клубените. Намалява гниенето по време на складиране от Erwinia spp. и предпазва от други заболявания по кожицата на картофите, като прашеста краста и струпясване на картофите

Магнезий – максимизира фотосинтезата и осигурява добър растеж. Борът и магнезият намаляват ензимното потъмняване на вътрешността на клубените. Магнезият е много необходим по време на растежа и узряването на клубените, за постигане на добро качество.

Борът е нужен в по-големи количества, за да осигури няколко ключови процеси на растежа. Борът е важен и за усвояването на калцият. Борът влияе на растежа на корените, леторастите и развитието на растенията. Заедно с калият, калцият и магнезият борът е важен елемент присъстващ в клетъчната стена.

Цинк – играе важна роля за азотната асимилация и метаболизъм и за образуването на скорбялата. Цинкът наподобява магнезия и мангана в това, че играе ролята на свързващ елемент в ензимните реакции.

Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

Предцъфтежно

MAXGROW NS-Mg-P +ME 0.5 л/дка


Следцъфтежно

MAXGROW NPK 5-20-25 +ME 0.5 л/дка

MAXGROW NS-Mg-P + ME

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14%, Фосфор (P) 10 %

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%,бор (B) 0.025%, манган (Mn) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.5kg/l pH:  6.5 ± 0.5

MAXGROW NPK 5-20-25 + ME

Състав: oбщ aзот (N) 5%, ф осфор (P) 20%, калий (K2O) 25%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.55 kg/l pH : 7.00 ± 0.5