Maxgrow – тор за домати

Доматите не са ефективни в усвояването на хранителни вещества от почвата, за висок и качествен добив е нужна правилно съчетаване на почвено и листно торене. Азотът, калият и калцият са най-важните хранителни елементи за доматите.

От най-много азот, фосфор, калий и калций доматите се нуждаят в периода на формиране и нарастване на плодовете, по-точно 10 дена след краят на цъфтежа до момента в който плодовете започват да зреят. Усиленото азотно хранене непосредствено след засаждането или малко по-късно (при цъфтежа на второто съцветие) увеличава ранозрелостта и общия добив. Усвояването на калий се завишава в периода на плододаване.

Калцият е важен при торенето на доматите колкото и азота. Торенето с калций предпазва от болести и върхово гниене. Той прави доматите по-тежки и по-стегнати. Две седмици след опрашването имаме максимален растеж на плодовете, обикновено в този период възниква и недостига на калций, което води до върхово гниене. Калцият намалява напукването на доматите. Растенията имат нужда от най-много калций във фазите цъфтеж, нарастване на плодовете, включително до беритбата на плодовете. Тъй като растенията имат нужда и от стартиращо торене с калций (преди или по време на разсаждане/сеитба), необходимо за развитието на по-голяма и по-силна коренова система и на здрава вегетативна маса, добре е калцият да се подава през цялата вегетация.

Калият, фосфорът, калцият и сярата повишават съдържанието на сухо вещество в доматите. Това подобрява качеството на доматите за консумация и преработка.

Магнезият е необходим за добрата фотосинтеза и хранене на растенията, за образуването на повече цветове и качествени завръзи. Магнезият е важен за доброто оформяне на по-качествени и стандартни плодове. Магнезият стимулира нарастването на плодовете. Растенията имат нужда от най-много магнезий по време на цъфтеж и плододаване. 

Доматите имат нужда от повече калий отколкото азот. Доматите имат нужда от най-големи количества калий по време на нарастване на плодовете. Калият  подобрява качеството на плодовете, намалява неравномерното узряване, броят на плодовете с неправилна форма и кухите плодове. Балансираното съотношение азот:калий намалява гниенето.

Борът е ключов елемент за доматите, има силно влияние върху зреенето и характеристиките на плодовете. Борът е важен за развитието на корените, здравината на клетките и тъканите на растението и за жизнеността на полена. Растенията имат нужда от най-големи количества бор в началото на плододаването. Доматите са чувствителни на недостиг на бор. Недостигът на бор блокира придвижването нагоре на калцият. Листното приложение на калций и бор подобрява значително качеството на плодовете. Борът увеличава общият растеж, добива, ускорява узряването, намалява напукването, увеличава твърдостта на плодовете и съхраняемостта, намалява гниенето и вкорковяването на плодовете.

Сярата е необходима на доматите през цялата вегетация. Сярата увеличава добива и съдържанието на разтворими соли. Молибденът увеличава залагането на плодовете и добива. Цинкът е ключов микроелемент за доматите. Цинкът засилва общият растеж, залагането на плодовете, растежа на плодовете, увеличава добива и ускорява узряването на плодовете. Растенията имат нужда от най-големи количество цинк по време на пълен цъфтеж и плододаване.  Манганът увеличава добива. Растенията имат нужда от най-много манган по време на цъфтеж

Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

10–15 след разсаждане

MAXGROW NCa + ME 200 – 250 мл/10 л вода

Може да се редуват до начало на цъфтеж


7–10 дни след първото третиране

MAXGROW NS-Mg-P + Mn-Zn-Cu + МЕ 

200-250 мл/10 л вода

Предцъфтежно – начало на плододаване

MAXGROW ВМо 50÷100 мл/10 л вода


След цъфтеж се редуват през 10 – 15 дни

MAXGROW NCa + ME 200–250 мл/10 л вода

 MAXGROW PK + МЕ 200-250 мл/10 л вода


MAXGROW NCa + ME

Състав: общ азот (N) 7%, калций ( CaO) 14%.

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, манган (Mn) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.4kg/l pH:  4.6 ± 0.5

MAXGROW NS-Mg-P + Mn-Zn-Cu + МЕ

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14 %, фосфор (P) 5 %, манган (Mn) 1%, цинк (Zn) 0.5%, мед (Cu) 0.5%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.3 kg/l pH:  7.0 ± 0.5

MAXGROW BMo

Състав: бор (B) 13%, молибден (Mo) 1.5%

Плътност: 1.25 kg/l рH:  7.0± 0.5

MAXGROW PK + ME

Състав: oбщ aзот (N) 3%, фосфор (P2О5) 20%, калий (K2O) 22%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк (Zn) 0.01%, бор (B) 0.025%, молибден (Mo) 0.002% – в хелатна форма

Плътност: 1.49 kg/l. pH:  7.9 ± 0.5